Mrežice >>Staklene mrežice Unutarnji kutnika za žbukanje

Vrsta Težina (g/m2) Pakiranje
(m2/pal)
Primjena
Fasadne mrežice 145 - 160 1500
a) stiropor kao izolacijski materijal
b) mineralna vuna kao izolacijski materijal
c) služi za dodatno ojačanje svijetlih otvorana zgradama
Unuverzalne mrežice 110 - 130 1750 a) armiranje spojeva različitih materijala(cigla-beton...)
b) armiranje različitih vodovau zidovima (struja,voda)
c) armiranje podnih glazura  
Interijerske mrežice 70 - 90 2400
primjenjuje se za armiranje unutarnjih površina objekata
Hidroizolacijske mrežice 90 - 110 1500
armiranje hidroizolacijskih premaza kod ravnih krovova, terasa,balkona