Vlakna za ojačanja >> CEM-FIL

UPOTREBA:

- podne glazure
- miksani beton
- suho miksani beton
- špricani beton

VRSTE:

1.) HP (high performance)
Ova vlakna se pojačano doziraju,obično 3-10kg vlakana po metru kubičnom betona.

2.) HD (high dispersion)
Ova vlakna se u jako maloj mjeri doziraju u upotrebi,u pravilu 0,6kg po metru četvornom betona.

3.) VLAKNA W-70
Osobito su pogodna za ojačanje cementa,kalcijevih silikata,gipsanih matrica i može također biti korišten za pojačanje boja ili ostalih bojanih materijala. Također može biti korišten u drugim procesima gdje mogu biti dodani prije ili poslije miksanja za procese kao što su injektiranje,prešanje, izbacivanje,žbukanje...

SVOJSTVA:
- odlična raspršenost
- efikasno u malim dozama
- vlažna staklena vlakna
- 14 mikrona promjer niti