Prateći materijal >> Matiline - coremat  

Sintetsko nepleteno vlakno impregnirano mikrobalonima i služi kao zamjena za višeslojni laminat. Pojavljuje se u debljinama od 1-15 mm.

PREDNOSTI:
1) bolje čvrstoće
2) uštede na smoli
3) uštede na težini i vremenu

Karakterističnu strukturu laminata čine: 25% vanjski sloj (standardni laminat) 50% coremat 25% vanjski sloj (standardni laminat).

Može se koristiti ručnim postupkom ili nanošenjem raspršivanja (spray up) bez upotrebe specijalne opreme ili alata.