Prateći materijal >> Odvajači  

Radi se o sloju materijala koji se nanosi na kalup da bi se spriječilo lijepljenje odljevka za kalup i na taj način osiguralo jednostavno vađenje,bez oštećenja.

Osnovne tri grupe odvajača za kalupe su:
1) jednokratni (sacrificial)
2) unutarnji (internal)
3) polutrajni (semi-permanent)

ZAPUNJAČ PORA
Koristiti malu količinu za čišćenje površine ručno ili strojno s mekom goveđom krpom. Potpuno čisti,brtvi i završno dotjeruje površinu. Na novi kalup preporuča se nanijeti 2 sloja za potpuno zapunjenje pora.