Prateći materijal >> Acetoni  

Bezbojna,lakozapaljiva tekućina karakterističnog mirisa.

UPOTREBA:
a) sredstvo za čišćenje i odmašćivanje
b) otapalo za škrobove,dekstrine,gumu,boje,lakove, ljepila,smole,voskove...